Αυτόματος Πολυτονιστής Ακαδημαϊκή έκδοση

  Δείγμα Αρχαίου ελληνικού κειμένου
Δείγμα Eκκλησιαστικού κειμένου
Δείγμα Νεοελληνικού κειμένου
Δείγμα τεκμηρίωσης τονισμού
Διαφορές της Επαγγελματικής με την Ακαδημαϊκή
■ Windows: 7 (32 & 64 bit) Vista XP
■ Word: 2000, 2003, 2010
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να λάβετε, να εγκαταστήσετε και να δοκιμάσετε τον Αυτόματο Πολυτονιστή. Με αυτό το κουμπί μπορείτε να παραγγείλετε τον Αυτόματο Πολυτονιστή Ακαδημαϊκή Εκδοση.  

Το πολυτονικό κείμενο μετατράπηκε αυτόματα σε πολυτονικό με τον Αυτόματο Πολυτονιστή.

Εδώ βλέπετε το μενού επιλογών τού Αυτόματου Πολυτονιστή Ακαδημαϊκή έκδοση.Ο Αυτόματος Πολυτονιστής είναι ένα μοναδικό λογισμικό (μεταφορικά και κυριολεκτικά) με το οποίο μπορείτε να μετατρέπετε τα ελληνικά μονοτονικά κείμενα σε πολυτονικά με μία διαδιακασία που εκφράζεται με τη λέξη «πολυτονισμός». Μπορεί να πολυτονίσει κείμενα γραμμένα στα αρχαία ελληνικά, την αρχαΐζουσα, την καθαρεύουσα και τη δημοτική εφαρμόζοντας κάθε φορά τη σωστή γραμματική.

Είναι ένα λογισμικό τεράστιας σημασίας για την ελληνική γλώσσα, διότι βοηθά αποτελεσματικά όσους δεν γνωρίζουν τους κανόνες πολυτονισμού αλλά και όσους τους γνωρίζουν μειώνοντας τον κόπο και το κόστος επεξεργασίας, π.χ. στην έκδοση βιβλίων με το πολυτονικό σύστημα γραφής.

Ο Αυτόματος Πολυτονιστής πολυτονίζει τα κείμενα βασιζόμενος σε έξυπνους αλγόριθμους που υλοποιούν τούς κανόνες τονισμού τής αρχαίας και τής νέας ελληνικής αλλά και σε μία τεράστια βάση δεδομένων λέξεων και τύπων.

Ο Αυτόματος Πολυτονιστής είναι εντυπωσιακός γιατί όχι μόνον αποτελεί εργαλείο για τους ειδήμονες, αλλά και ο αδαής βοηθούμενος από την πρωτοποριακή τεχνολογία του προγράμματος, μπορεί να παρουσιάζει άπταιστα πολυτονικά κείμενα χωρίς να γνωρίζει ορθογραφία και κανόνες τονισμού.

Συνεργάζεται με το MS-Word το οποίο ανοίγει αυτόματα και μέσω αυτού γίνονται όλες οι εργασίες: οι ρυθμίσεις πολυτονισμού, ο πολυτονισμός, οι μετατροπές από και προς σε άλλα μονοτονικά και πολυτονικά συστήματα, ακόμα και η συγγραφή εξ αρχής πολυτονικών κειμένων.

Το πολυτονισμένο κείμενο που παράγει ο Αυτόματος Πολυτονιστής είναι μορφής Unicode το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε με το «Word της Microsoft», το «ΜΑΤΖΕΝΤΑ OfficeSuite Pro for Windows» ή κάποιο επαγγελματικό σελιδοποιητικό πρόγραμμα (που υποστηρίζει τεχνολογία Unicode, π.χ. InDesign). Για επαγγελματικά σελιδοποιητικά προγράμματα που δεν υποστηρίζουν την τεχνολογία Unicode (π.χ. QuarkXPress, PageMaker), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επαγγελματική έκδοση όπου υπάρχει ειδική επιλογή για μετατροπή τού πολυτονικού κειμένου για αυτό το σκοπό.

Ο πολυτονισμός των κειμένων μπορεί να γίνει τελείως αυτόματα αλλά και με την δική σας παρέμβαση για την διευκρίνιση λέξεων-τύπων που μπορούν να τονιστούν (το ίδιο σωστά) σε περισσότερες από μία συλλαβές, δίνοντάς σας όλες τις απαραίτηττες πληροφορίες για αυτές.

Οι λειτουργίες τού Αυτόματου Πολυτονιστή Ακαδημαϊκή έκδοση

Αυτόματος πολυτονισμός μονοτονικών κειμένων της αρχαίας ή νέας ελληνικής γλώσσας.
Πληκτρολόγηση πολυτονικών κειμένων.
Αυτόματος μονοτονισμός πολυτονικών κειμένων.
Πρόσθεση λέξης στο αρχείο του Αυτόματου Πολυτονιστή. Εάν θέλετε κάποια λέξη να σας την τονίζει ο Αυτόματος Πολυτονιστής διαφορετικά ή να προσθέσετε συντομογραφίες, μπορείτε να το κάνετε εύκολα.
Τεκμηρίωση μετατροπών. Ο Αυτόματος Πολυτονιστής μπορεί να εμφανίσει τεκμηρίωση για τον τονισμό που επέλεξε για κάθε λέξη. Η τεκμηρίωση μπορεί να είναι για α) την κλίση της λέξης όπου παρουσιάζει την πλήρη ανάπτυξη κάθε λέξης σε όλους τους τύπους της, β) τη δομή της λέξης, και γ) τον τονισμό της όπου αναφέρονται και οι κανόνες με αναφορά βιβλιογραφίας σε επίπεδο συγγράμματος, παραγράφου, σελίδας (Δείγμα).
Συνεχής αναβάθμιση του λογισμικού και των αρχείων, μέσω Διαδικτύου. Καθώς η βάση δεδομένων των λέξεων θα αυξάνεται και το λογισμικό θα βελτιώνεται, έχετε τη δυνατότητα να αποκτάτε άμεσα τη νεότερη έκδοση μέσω του Διαδικτύου.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του οδηγού πληκτρολογίου. Σε Windows 95/98Me, ο Αυτόματος Πολυτονιστής λειτουργεί και ως οδηγός πληκτρολογίου για να γράφετε μόνος-η σας πολυτονικά κείμενα. Ο οδηγός πληκτρολογίου ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κατά βούληση ώστε να μπορείτε να γράφετε και αγγλικά ή κείμενα άλλης γλώσσας. Σε Windows NT/2000/XP ο Αυτόματος Πολυτονιστής δεν λειτουργεί ως οδηγός πληκτρολογίου διότι υπάρχει σχετικός οδηγός στα ίδια τα Windows.
Αντικατάσταση αγγλικών χαρακτήρων με τους ελληνικούς. Καθώς γράφουμε ένα κείμενο, πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι γράφουμε με αγγλικούς χαρακτήρες αντί των ελληνικών. Τότε, γυρίζουμε πίσω σβήνοντας τους λάθος χαρακτήρες. Γυρίζουμε όμως πίσω έως το σημείο που οι χαρακτήρες μοιάζουν οπτικά. Τα κεφαλαία γράμματα Α, Τ, Υ, Ζ, κ.λπ. μοιάζουν οπτικά με τους αγγλικούς αλλά τεχνικά είναι τελείως διαφορετικοί. Ο Αυτόματος Πολυτονιστής μπορεί να αντικαταστήσει τους χαρακτήρες αυτούς με τους αντίστοιχους ελληνικούς ώστε να αναγνωρίζονται όλες οι λέξεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ του Μιχ. Οικονόμου (ΟΕΔΒ)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ του Μιχ. Οικονόμου (ΑΠΘ)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ του Αχ. Τζάρτζανου
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ του Ιωάννη Σταματάκου
ΛΕΞΙΚΟ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ του Παν. Ε. Γιαννακόπουλου
ΛΕΞΙΚΟ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ του Μακ. Π. Πελέκη
ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ του Π. Χ. Δορμπαράκη
Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ της Αγγελικής Ζαχαριά
ΛΕΞΙΚΟ ΟΜΟΙΩΝ, ΟΜΟΗΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΩΝΥΜΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ του Σωκράτη Ι. Παντούλα
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ των Ν. Ασωνίτη & Β. Αναγνωστόπουλου
Thesaurus Linguae Graecae
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ των Liddell-Scott
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ του ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ του Γ. Μπαμπινιώτη
ΜΕΙΖΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Τεγόπουλος - Φυτράκης

Δοκιμαστική μετατροπή κειμένου σε πολυτονικό

Έχετε ενδοιασμούς; Μπορείτε να μας στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα μικρό κείμενο (2-3 παραγράφους) και θα σας το επιστρέψουμε πολυτονισμένο για να ελέγξετε την αποτελεσματικότητα του ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΝΙΣΤΗ. 
Bookmark and Share

Σύνδεση / Εγγραφή


Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 2013

Το καλάθι μου

Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Ενεργοποίηση

Απόδοση Κωδικών Ενεργοποίησης Μέσω Τηλεφώνου