Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό λεξικό Βιολογικών και Ιατρικών όρων Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό λεξικό Βιολογικών και Ιατρικών όρων Hot

■ Λήμματα: 22.000 ■ Λογισμικό: Εξερευνητής Λεξικών
■ Λεξικογράφοι: Θεοχάρης Παταργιάς, Κώστας Σέκερης, Κ. Σέκερη-Παταργιά, Λουκάς Μαργαρίτης
■ Windows: 7 (32 & 64 bit) / Vista / XP
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να λάβετε και να δοκιμάσετε το Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό λεξικό βιολογικών και ιατρικών όρων.
Με το κουμπί αυτό μπορείτε να λάβετε και να δοκιμάσετε το Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό λεξικό βιολογικών και ιατρικών όρων.

Η εικόνα από το λεξικό με την αναζήτηση λέξεων και την ερμηνεία μία λέξης.

Λεξικό ορολογίας Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Μικροβιολογίας, Ανοσολογίας, Βιοχημείας, Κυτταροβιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Ζωολογίας, Βοτανικής, Βιοτεχνολογίας, Οικολογίας

Έχει αναγνωριστεί σαν το πιο επιτυχημένο γλωσσικό βοήθημα ΒιοΙατρικής Ορολογίας και στις ιατρικές σχολές.

Η νέα έκδοση του «Αγγλικού-Ελληνικού & Ελληνικού-Αγγλικού λεξικού Βιολογικών και Ιατρικών όρων», που υπογράφεται από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θ. Παταργιά, Κ. Σέκερη, Κ. Σέκερη-Παταργιά και Λ. Μαργαρίτη, έχει εμπλουτιστεί με περισσότερους νέους όρους και χαρακτηρίζεται από την συστηματική προσπάθεια εναρμόνισης της ελληνικής αποδόσεως ορισμένων όρων με τις γενικά εμπεδωμένες και αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα ορολογίες.

Οι συγγραφείς τού «Αγγλικού-Ελληνικού & Ελληνικού-Αγγλικού λεξικού Βιολογικών και Ιατρικών όρων», προερχόμενοι από διαφορετικούς, αλλά συγγενείς χώρους - Bιολογία, Iατρική, Xημεία, Φυσική - θεώρησαν ότι, λόγω της πείρας τους, αλλά κυρίως λόγω της στενής επαφής και συνεργασίας τους με την ελληνική επιστημονική κοινότητα, θα μπορούσαν να συγκεράσουν με συναινετικό τρόπο την ήδη σε χρήση νέα ορολογία και να προτείνουν νέες ελληνικές λέξεις για αγγλικούς όρους, για τους οποίους ακόμη δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι συγγραφείς στον πρόλογο τού βιβλίου:

Στην προσπάθεια αυτή ζητήσαμε τη γνώμη πολλών συναδέλφων, με μεγάλη πείρα στη διδασκαλία και την έρευνα, με τους οποίους έγιναν εκτενείς συζητήσεις.

Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε το γραμματικώς σωστό με το εύηχο. Ήταν αδύνατον, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποφευχθούν σολοικισμοί.

Aναγκασθήκαμε για πολύ λίγους όρους να χρησιμοποιήσουμε αυτούσια την αγγλική λέξη χωρίς, snurp: σναρπ (RNP-σωματίδια που περιέχουν snRNA) ή και με την αντίστοιχη εξελληνισμένη λέξη, (integrins: ιντεγκρίνες, ενσωματίνες, intron: εσώνιο, ιντρόνιο, παρεμβαλλόμενη αλληλουχία).

Oι μεταφράσεις των νέων αυτών λέξεων, είναι αυτονόητο, πρέπει να εκληφθούν ως προτάσεις ορολογίας, επιδεχόμενες βελτιώσεων, μικρών ή μεγαλυτέρων.

Για τους όρους που έχουν εισαχθεί στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικώς πρόσφατα, για τους οποίους διίστανται οι απόψεις καταλήξαμε στο να αναφέρουμε τον πιο δόκιμο, όχι αναγκαστικά και τον πιο επικρατή ως, πρώτη επιλογή, με την ελπίδα ότι με τον χρόνο θα επικρατήσει, αναφέροντας όμως και τον όρο που σήμερα χρησιμοποιείται ευρύτερα, (promoter: προαγωγέας, υποκινητής, παρακινητής).

Aκόμη και για την από ετών ήδη εμπεδωμένη στην ελληνική βιβλιογραφία ορολογία, υπήρξαν ανάλογα, βεβαίως μικρότερα, προβλήματα. H σύγκριση των διαφόρων λεξικών έδειξε αποκλίσεις στην απόδοση αρκετών λέξεων. Eπιλέξαμε αυτές που, από γραμματικής απόψεως, θεωρήσαμε πιο σωστές.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΛΕΞΙΚΩΝ

Συνοδεύεται από τον Εξερευνητή Λεξικών, το λογισμικό μέσω τού οποίου αξιοποιούνται όλα τα λεξικά τής ΜΑΤΖΕΝΤΑ. Δείτε την ειδική σελίδα για τις δυνατότητες που παρέχει. Ό,τι περιγράφεται σε αυτή τη σελίδα αφορά και αυτό το λεξικό.User reviews

There are no user reviews for this listing.

Ratings (the higher the better)
Περιεχόμενο*  
Τα λήμματα και οι ερμηνείες τους
Λειτουργίες λογισμικού*  
Οι λειτουργίες τού προγράμματος στην αξιοποίηση τού περιεχομένου
Comments*
    Please enter the security code.
 
 
Powered by JReviews

 
Bookmark and Share

Σύνδεση / Εγγραφή


Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 2013

Το καλάθι μου

Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Ενεργοποίηση

Απόδοση Κωδικών Ενεργοποίησης Μέσω Τηλεφώνου