Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 5


■ Τεχνολογία: Unicode
■ Οικογένειες: 8 ■ Γραμματοσειρές: 22
■ Συστήματα: Windows Vista/XP/9x, MacOS Χ/9, Linux

Παραγγελία τού Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 5

Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 5Ένα πακέτο με Ελληνικές γραμματοσειρές τεχνολογίας Unicode. Λειτουργούν σε όλα τα προγράμματα, στα παλαιά όπου δεν υπάρχει υποστήριξη Unicode αλλά και στα νεότερα με πλήρη υποστήριξη Unicode όπως οι εφαρμογές του MS-Office 97 ή μεταγενέστερη έκδοση. Λειτουργούν επίσης σε όλα τα επαγγελματικά σελιδοποιητικά προγράμματα όπως QuarkXPress, PageMaker, InDesign, Corel, κ.λπ.

Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 5 για Microsoft Windows Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 5 για Apple MacOS 9x Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 5 για Apple MacOS X Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 5 για Linux
Οι γραμματοσειρές που περιέχονται στο πακέτο:

1 Ελληνική γραμματοσειρά MgBroadway UC Pol MgBroadWay (72KB)
2 Ελληνική γραμματοσειρά MgHelvetica UC Pol MgHelvetica (83KB)
3 Ελληνική γραμματοσειρά MgHelveticaCond UC Pol MgHelveticaCond (75KB)
4 Ελληνική γραμματοσειρά MgHelveticaExtra UC Pol MgHelveticaExtra (69KB)
5 Ελληνική γραμματοσειρά MgHelveticaLight UC Pol MgHelveticaLight (77)
6 Ελληνική γραμματοσειρά MgKingScript UC Pol MgKingScript (92KB)
7 Ελληνική γραμματοσειρά MgModernStyle UC Pol MgModernStyle (54KB)
8 Ελληνική γραμματοσειρά MgOptima UC Pol MgOptima (109KB)
Ελληνικές γραμματοσειρές Unicode No 5 Λήψη του πλήρους πακέτου δειγμάτων για εγκατάσταση σε περιβάλλον MS-Windows (881 KB).

Η εμφάνιση των δειγμάτων μπορεί να γίνει με το λογισμικό Adobe Acrobat Reader. Αν δεν διαθέτετε αυτό το λογισμικό μπορείτε να το αποκτήσετε δωρεάν από το δικτυακό τόπο της εταιρείας Adobe.

Η εγκατάσταση των γραμματοσειρών σε περιβάλλον MS-Windows γίνεται με το ειδικό πρόγραμμα εγκαταστάτη, ενώ σε άλλα περιβάλλοντα με την αντίστοιχη τυπική διαδικασία του λειτουργικού συστήματος, εύκολα και γρήγορα.

Πλήρης πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών των γραμματοσειρών:

Παραλλαγές
1
2
3
4
5
6
7
8
Normal
Bold
Italic
BoldItalic
MS-Windows
Unicode
OpenType
TrueType
Type 1
MacOS
Unicode
OpenType
TrueType
Type 1
Linux
Unicode
OpenType
TrueType
Type 1
Κωδικοσελίδες
Ελληνικά μονοτονικά
Ελληνικά πολυτονικά
Αγγλικά
Χωρών δυτικής Ευρώπης
Ελληνικά πολυτονικά Πολυτονιστή 1 (Μ)
Ελληνικά πολυτονικά GRSoft

* Αντιστοιχίστε τους αριθμούς με τα ονόματα στο πάνω μέρος της σελίδας

 
Bookmark and Share

Σύνδεση / Εγγραφή


Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 2013

Το καλάθι μου

Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Ενεργοποίηση

Απόδοση Κωδικών Ενεργοποίησης Μέσω Τηλεφώνου