Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 4


■ Τεχνολογία: Unicode
■ Οικογένειες: 6 ■ Γραμματοσειρές: 14
■ Συστήματα: Windows Vista/XP/9x, MacOS Χ/9, Linux

Παραγγελία τού Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 4

Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 4Ένα πακέτο με Ελληνικές γραμματοσειρές τεχνολογίας Unicode Βυζαντινού - Εκκλησιαστικού τύπου. Λειτουργούν σε όλα τα προγράμματα, στα παλαιά όπου δεν υπάρχει υποστήριξη Unicode αλλά και στα νεότερα με πλήρη υποστήριξη Unicode όπως οι εφαρμογές του MS-Office 97 ή μεταγενέστερη έκδοση. Λειτουργούν επίσης σε όλα τα επαγγελματικά σελιδοποιητικά προγράμματα όπως QuarkXPress, PageMaker, InDesign, Corel, κ.λπ.

Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 4 για Microsoft Windows Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 4 Apple MacOS 9x Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 4 για Apple MacOS X Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 4 για Linux
Μπορείτε να επιλέξετε και να δείτε δείγματα των γραμματοσειρών κάνοντας κλικ στα ονόματά τους παρακάτω:

1 MgAgiaSofia
Ελληνική γραμματοσειρά MgAgiaSofia UC
2 MgAgionOros
Ελληνική γραμματοσειρά MgAgionOros UC
3 MgByzantine
Ελληνική γραμματοσειρά MgByzantine UC Pol
4 MgDimitrios
Ελληνική γραμματοσειρά MgDimitrios UC Pol
5 MgEkklisia
Ελληνική γραμματοσειρά MgEkklisia UC Pol
6 MgKonstantinos
Ελληνική γραμματοσειρά MgKonstantinos UC Pol

Πλήρης πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών των γραμματοσειρών:

Παραλλαγές
1
2
3
4
5
6
Normal
Bold
Italic
BoldItalic
MS-Windows
Unicode
TrueType
MacOS
TrueType
Type 1
Κωδικοσελίδες
Ελληνικά μονοτονικά
Ελληνικά πολυτονικά
Αγγλικά
Χωρών δυτικής Ευρώπης

* Αντιστοιχίστε τους αριθμούς με τα ονόματα στο πάνω μέρος της σελίδας

Οι γραμματοσειρές του πακέτου σχεδιάστηκαν από τη ΜΑΤΖΕΝΤΑ.

 
Bookmark and Share

Σύνδεση / Εγγραφή


Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 2013

Το καλάθι μου

Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Ενεργοποίηση

Απόδοση Κωδικών Ενεργοποίησης Μέσω Τηλεφώνου