Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 2


■ Τεχνολογία: Unicode
■ Οικογένειες: 6 ■ Γραμματοσειρές: 18
■ Συστήματα: Windows Vista/XP/9x, MacOS Χ/9, Linux

Παραγγελία τού Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 2

Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 2Ένα πακέτο με Ελληνικές γραμματοσειρές τεχνολογίας Unicode. Λειτουργούν σε όλα τα προγράμματα, στα παλαιά όπου δεν υπάρχει υποστήριξη Unicode αλλά και στα νεότερα με πλήρη υποστήριξη Unicode όπως οι εφαρμογές του MS-Office 97 ή μεταγενέστερη έκδοση. Λειτουργούν επίσης σε όλα τα επαγγελματικά σελιδοποιητικά προγράμματα όπως QuarkXPress, PageMaker, InDesign, Corel, κ.λπ.

Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 2 για Microsoft Windows Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 2 για Apple MacOS 9x Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 2 για Apple MacOS X Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 2 για Linux
Οι γραμματοσειρές που περιέχονται στο πακέτο:

1 Ελληνική Γραμματοσειρά MgChanceryBeauty UC Pol
2 Ελληνική Γραμματοσειρά MgGreekArchaic UC Pol
3 Ελληνική Γραμματοσειρά MgHandFine UC Pol
4 Ελληνική Γραμματοσειρά MgHandWrite UC Pol
5 Ελληνική Γραμματοσειρά MgMemoriesApla UC Pol
6 Ελληνική Γραμματοσειρά MgRoyalScript UC Pol

Πλήρης πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών των γραμματοσειρών:

Παραλλαγές
1
2
3
4
5
6
Normal
Bold
Italic
BoldItalic
MS-Windows
Unicode
Κωδικοσελίδες
Ελληνικά μονοτονικά
Αγγλικά
Χωρών δυτικής Ευρώπης
Χωρών κεντρικής Ευρώπης
Κυριλλικά
Τουρκικά

* Αντιστοιχίστε τους αριθμούς με τα ονόματα στο πάνω μέρος της σελίδας

Οι γραμματοσειρές του πακέτου σχεδιάστηκαν από τη ΜΑΤΖΕΝΤΑ.

 
Bookmark and Share

Σύνδεση / Εγγραφή


Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 2013

Το καλάθι μου

Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Ενεργοποίηση

Απόδοση Κωδικών Ενεργοποίησης Μέσω Τηλεφώνου