Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 1


■  Τεχνολογία: Unicode
■  Οικογένειες: 11 ■ Γραμματοσειρές: 29
■  Συστήματα:  Windows Vista/XP/9x, MacOS Χ/9, Linux

Download τού Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 1

Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 1Ένα πακέτο με Ελληνικές γραμματοσειρές τεχνολογίας Unicode. Λειτουργούν σε όλα τα προγράμματα, στα παλαιά όπου δεν υπάρχει υποστήριξη Unicode αλλά και στα νεότερα με πλήρη υποστήριξη Unicode όπως οι εφαρμογές του MS-Office 97 ή μεταγενέστερη έκδοση. Λειτουργούν επίσης σε όλα τα επαγγελματικά σελιδοποιητικά προγράμματα όπως QuarkXPress, PageMaker, InDesign, Corel, κ.λπ.


Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 1 για Microsoft Windows Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 1 για Apple MacOS 9x Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 1 για Apple MacOS X Ελληνικές Γραμματοσειρές Unicode No 1 για Linux


Οι γραμματοσειρές που περιέχονται στο πακέτο:

1 Ελληνική Γραμματοσειρά Bitstream Ad Lib Win95bt
2 Ελληνική Γραμματοσειρά Bitstream Century School Book Win95BT
3 Ελληνική Γραμματοσειρά Bitstream Courier 10 Pitch Win95BT
4 Ελληνική Γραμματοσειρά Monospace 821 Win95BT
5 Ελληνική Γραμματοσειρά Poster Bodoni Win95BT
6 Ελληνική Γραμματοσειρά Zurich Win95BT
7 Ελληνική Γραμματοσειρά BaskerVille Win95BT
8 Ελληνική Γραμματοσειρά Chianti Win95BT
9 Ελληνική Γραμματοσειρά Dutch 801 Win95BT
10 Ελληνική Γραμματοσειρά Oz Handicraft Win95BT
11 Ελληνική Γραμματοσειρά Swiss 721 Win95BT

Πλήρης πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών των γραμματοσειρών:

Παραλλαγές
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
Normal
Bold
Italic
BoldItalic
MS-Windows
Unicode
Κωδικοσελίδες
Ελληνικά μονοτονικά
Αγγλικά
Χωρών δυτικής Ευρώπης
Χωρών κεντρικής Ευρώπης
Κυριλλικά
Τουρκικά

* Αντιστοιχίστε τους αριθμούς με τα ονόματα στο πάνω μέρος της σελίδας.

Οι γραμματοσειρές του πακέτου σχεδιάστηκαν από την εταιρεία Bitstream Inc. την οποία η ΜΑΤΖΕΝΤΑ αντιπροσωπεύει σε Ελλάδα και Κύπρο.

 
Bookmark and Share

Σύνδεση / Εγγραφή


Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 2013

Το καλάθι μου

Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Ενεργοποίηση

Απόδοση Κωδικών Ενεργοποίησης Μέσω Τηλεφώνου