ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ   |   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ
     ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ     ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ     ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ  

Αναζήτηση στο δικτυακό τόπο της ΜΑΤΖΕΝΤΑ  

  Ενημερωθείτε για τα προϊόντα της ΜΑΤΖΕΝΤΑ:
 

Στὴ γῆ, ποὺ κράτησε τὸ δέντρο ὄρθιο,
στὶς ρίζες,
στοὺς καρπούς,
στὰ ἄνθη καὶ στοὺς σπόρους του.

Ὅσοι καὶ κατὰ βραχὺ σωφροσύνης μετέχουσιν, ἐπὶ παντὸς ὁρμῇ καὶ σμικροῦ καὶ μεγάλου πράγματος θεὸν ἀεὶ που καλοῦσιν.
(Τίμαιος 27γ)

(Ὅσοι συμμετέχουν ἔστω καὶ ἐλάχιστα στὴ σωφροσύνη, ξεκινῶντας ὁποιοδήποτε μικρὸ ἤ καὶ μεγάλο ἐγχείρημα, πάντα ἐπικαλοῦνται τὴ βοήθεια τοῦ θεοῦ).

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Τὰ βοηθήματα ποὺ χρησιμοποίησα στὴν προσπάθειά μου εἶναι:

  1. Μέγα Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης LIDDEL & SCOTT (Ἐκδόσεις Ι. Σιδέρη).

  2. Πλάτωνος Συμπόσιον (Βιβλιοθήκη Μεταφράσεων Ἀρχαίων Ἑλ-λήνων Συγγραφέων -Ἐφημερίδα Ἐλεύθερος Ἄνθρωπος 1932).

  3. Πλάτωνος Συμπόσιον - Μετάφραση Ι. Συκουτρῆ (Ἀκαδημία Ἀθηνῶν -Ἐκδόσεις Πάπυρος).

  4. Πλάτωνος Συμπόσιον - Μετάφραση Β. Δεδούση (Ἐκδόσεις Ε & Μ. Ζαχαροπούλου).

  5. Πλάτωνος Συμπόσιον - Μετάφραση Ἡλ. Ἀνδρεάδη (Ἐκδόσεις Κάκτος)


Ἀπὸ τὴν παροῦσα θέση, θεωρῶ ὑποχρέωσή μου νὰ εὐχαριστήσω τὴ ΜΑΤΖΕΝΤΑ γιὰ τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση καὶ τὴν ἀφιλόκερδη ὑλικοτεχνικὴ ὑποστήριξη πού μοῦ προσέφερε καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὸ λογισμικὸ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΟΝΙΣΤΗΣ τὸ ὁποῖο ἀναδείχθηκε σημαντικὸ ἐργαλεῖο στὸ ἔργο μου.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
(ἢ περὶ ἔρωτος)

Προτείνουμε να επισκεφθείτε την προσωπική σελίδα (blog) του κου Τσαΐνη Γιώργου:
- http://tsainis.blogspot.com/

Ἀπὸ τὴ σελίδα αὐτὴ μπορεῖτε νὰ πάρετε μὶα ἐλεύθερη μεταφραστικὴ προσέγγιση στὸ ΣΥΜΠΟΣΙΟ τοῦ Πλάτωνα. Εἶναι μὶα εὐγενικὴ προσφορὰ τοῦ φίλου Γεωργίου Ι. Τσαΐνη (Τηλ. 2810-212644, yiortsa@yahoo.com), μέλους τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας.

Τὸ κείμενο εἶναι σὲ μορφὴ ἐγγράφου του MS-Word καὶ θὰ χρειαστεῖτε τὴν γραμματοσειρὰ MgOldTimes UC Pol γιὰ νὰ ἐμφανιστεῖ σωστά. Ἐὰν δὲν ἔχετε ἤδη αὐτὴ τὴ γραμματοσειρά, μπορεῖτε νὰ τὴν ἀνακτήσετε ἀπὸ αὐτὴ τὴ σελίδα.


ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ἀπ᾿ τὰ παιδικὰ μου χρόνια, μιὰ ἀκαθόριστη δύναμη μὲ ὠθοῦσε νὰ συγκρουστῶ μὲ κάθε μορφὴ ἐξουσίας, ποὺ μὲ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο ἔκανε ἐμφανῆ τὴν παρουσία της, στὸ σχολεῖο, στή δουλειά, στὴν παρέα, σ᾿ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία.

Ἡ διάθεση ν᾿ ἀντιδράσω σὲ ὅτι θεωροῦσα ἄδικο, ὄχι μόνο μέσα στὸ κοινωνικὸ σύνολο ἀλλὰ καὶ μέσα στὸν ἴδιο μου τὸν ἑαυτό, γινόταν ὁλοένα καὶ πιὸ ἔντονη, πολλὲς φορὲς μάλιστα, χωρὶς νὰ περιορίζονται τὰ ὅριά της.

Ἀκολουθῶντας τὴν πορεία τοῦ καθημερινοῦ ἀνθρώπου, μὲ τὶς ἀδυναμίες, τὶς φιλοδοξίες, τὰ πάθη καὶ τὰ λάθη μου, ἀγωνιοῦσα νὰ δημιουργήσω τὸ δικὸ μου "παράδεισο", νὰ ταξιδέψω, νὰ γνωρίσω τὸν κόσμο, νὰ νιώσω τὴν εὐτυχία καὶ νὰ γευτῶ τὶς καθημερινὲς ἀπολαύσεις της ζωῆς.

Στὰ 15 μου, ἐρωτεύθηκα τὴ γυναίκα ποὺ ζῶ μέχρι σήμερα, ὅμως, μιὰ ἀκαταμάχητη δύναμη ποὺ φώλιαζε μέσα μου, μ᾿ ἔσπρωχνε στὴν ἀναζήτηση τοῦ μοναδικοῦ, τοῦ ἰδανικοῦ Ἔρωτα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ νιώσῃ ὁ ἄνθρωπος, ὅσο ζεῖ.

Εἴκοσι χρόνια ἀργότερα, φορτωμένος μὲ πολλὰ ἀναπάντητα ἐρωτηματικὰ, ἀνησυχίες καὶ ἀναζητήσεις, βρέθηκα νὰ διαβάζω τὴν ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ.

Καὶ ξαφνικά, γεμᾶτος ἔκπληξη ἔνιωθα τὴν ἔντονη παρουσία τῆς ἀκαταμάχητης δύναμης τοῦ Σωκρατικοῦ λόγου νὰ μὲ κυριεύῃ, καὶ νὰ μὴ θέλω ν᾿ ἀντισταθῶ.

Χωρὶς νὰ χάσω χρόνο, προμηθεύτηκα ὅλους τοὺς Πλατωνικοὺς διαλόγους καὶ στρώθηκα στὴ δουλειά.

Τὸ ταξίδι γιὰ τὴν ἀναζήτηση τοῦ κρυμμένου θησαυροῦ εἶχε ἀρχίσει. Ἕνα ταξίδι μὲ ἄγνωστη κατεύθυνση καὶ ἄγνωστο τέλος.

Μ᾿ ἕνα ἀσίγαστο πόθο, ρουφοῦσα τὸ περιεχόμενο ὅλων τῶν διαλόγων, γιὰ νὰ διαπιστώσω τὶ γράφουν, τελοσπάντων, αὐτὰ τὰ τόσο ἀπρόσιτα στὸν καθημερινὸ ἄνθρωπο βιβλία.

Καὶ ὦ τοῦ θαύματος !!!

Εἶχα ἀνοίξει τὴ βρύση ποὺ ἔτρεχε τὸ καθάριο νερό· γιὰ πρώτη φορὰ, γευόμουν τὸ πνευματικὸ ἁγίασμα κι ἄρχισα ν᾿ ἀκολουθῶ τὴν ἀντίστροφη πορεία, γιὰ νὰ φτάσω στὴν πηγή.

Ἔνιωθα ὅτι βρίσκομαι στὸ σωστὸ δρόμο καὶ βῆμα-βῆμα ἀκολουθοῦσα τὸν ἄριστο ὁδηγό, τὸ Σωκράτη, ποὺ μὲ ὁδηγοῦσε στὰ σκοτεινὰ μονοπάτια τῆς ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

Κάρφωσα τὸ βλέμμα στὸ θολὸ τοπίο ποὺ ἁπλωνόταν μπροστὰ μου, καὶ σιγά-σιγά ἄρχισα νὰ διακρίνω τὴ σιλουέτα τῆς ὄμορφης πριγγίπισας, τῆς ΑΓΝΟΙΑΣ, ποὺ τόσο μὲ εἶχε ξεγελάσει μεταμορ-φωμένη σὲ γνώση.

Τὶ ἔπρεπε νὰ κάνω λοιπόν; Μήπως ἦταν ἤδη ἀργά;

Ἀκολουθῶντας τὸ παράδειγμα τοῦ Ὀδυσσέα καὶ τοῦ Ἡρακλῆ, πῆρα τὸ ρόπαλο κι ἄρχισα νὰ περιπλανιέμαι στὸ βασίλειο τοῦ νοῦ, γιὰ ν᾿ ἀνακαλύψω καὶ νὰ ἐξοντώσω τὴ σύγχρονη Λερναία Ὕδρα, καὶ τὸ Λιοντάρι τῆς Νεμαίας, νὰ καθαρίσω τὴν κόπρο τοῦ Αὐγεία, ἀντιστεκόμενος συγχρόνως στὸ τραγούδι τῶν Σειρήνων καὶ στὴ μαγεία τῆς Κίρκης.

Αὐτὴ πορεία, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα ἀφ᾿ ἑνὸς νὰ γνωρίσω καὶ νὰ ἀναγνωρίσω τὴν ἄγνοιά μου καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου νὰ ἀνακαλύψω πόσο ἀσήμαντες εἶναι οἱ καθημερινὲς ἀνθρώπινες φιλοδοξίες, μπροστὰ στὴ δυνατότητα ποὺ ἔχομε νὰ κατακτήσωμε τὸ σύμπαν, δηλαδὴ νὰ γνωρίσωμε τὸν ἑαυτὸ μας.

Μὲ ἀφετηρία τὴν κατανόηση τῆς ἄγνοιάς μου, μετὰ ἀπὸ εἴκοσι περίπου χρόνια ἐπαναλήψεως τοῦ ἴδιου ταξιδιοῦ στὸν κόσμο τῆς Σωκρατικῆς ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ἕνα πρῶτο σημάδι αὐτῆς τῆς περιπλάνησης, μὲ γραπτὴ μορφή, κάνει τὴν ἐμφάνισή του.

Στόχος του, ν᾿ ἀποτελέσῃ τὸ εἰσιτήριο γιὰ τό σημαντικὸτερο ταξίδι ποὺ ὁ καθένας ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιήσῃ, πρὶν ἀπὸ τὸ μεγάλο ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς.

Καλὸ ταξίδι!!!

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ

Μέχρι σήμερα, ἑκατοντάδες εἰδικοὶ σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο, μὲ τὴν κατάλληλη παιδεία, ἔχουν ἀφιερώσει τὴ ζωὴ τους στὸ Πλατωνικὸ ἔργο, μὲ ἐπιστημονικὲς μελέτες, ἔρευνες καὶ μεταφράσεις σχεδὸν σ᾿ ὅλες τὶς γλῶσσες. Ὅπως φαίνεται ὅμως, ἀκόμη καὶ ἀνάμεσά τους, ὑπάρχουν διαφορετικὲς ἀπόψεις γιὰ τὴ Σωκρατικὴ σοφία.

Ἐπίσης, ἑκατομμύρια ἀναγνῶστες ἔχουν προσεγγίσει τὴ Σωκρατικὴ φιλοσοφία, ἀπὸ διαφορετικὴ ὀπτικὴ γωνία ὁ καθένας. Ἄλλοι ὑποχρεωτικά, σὰν μαθητὲς ἤ φοιτητὲς, ἄλλοι ἐπαγγελματικά, σὰν λειτουργοὶ ἤ μεταφραστὲς καὶ ἄλλοι, ἔτσι ἁπλά, γιὰ νὰ ἐμπλου-τίσουν τὶς γνώσεις τους.

Ὅμως, ὁ τρόπος προσέγγισης, ἀδυναμία κατανόησης καὶ ἔλλειψη ἀποδεικτικῆς ἱκανότητας τῶν ἀναγνωστῶν, ὁδηγεῖ σὲ λανθασμένα συμπεράσματα καὶ δημιουργεῖ ἀμφισβητήσεις καὶ ἀρνητικὴ κριτικὴ γιὰ τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ.

Ἀντίθετα, ἡ ἐρευνητικὴ διάθεση ἀπέναντι στὴν ΑΛΗΘΕΙΑ, ἐπιβεβαιώνει μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὴν ὕπαρξη ἀποδεικτικῶν στοιχείων, στὸ Σωκρατικὸ λόγο καὶ τὴν Πλατωνικὴ γραφή.

Διότι, ὁ Σωκράτης δὲν ἀναζητοῦσε τὴν ἀλήθεια· τὴν ἤξερε· καὶ ἀνάλωσε τὴ ζωὴ του γιὰ νὰ διδάξῃ δημόσια καὶ ἀφιλοκερδῶς τοὺς Ἀθηναίους, μὲ ποιὸ τρόπο θὰ ἀσκηθοῦν γιὰ νὰ τὴν κατακτήσουν.

Δὲν ἐξέφρασε μιὰ ἄποψη ἤ μιὰ διαφορετικὴ θεωρία γιὰ τὸ νοητὸ καὶ τὸν ὁρατὸ κόσμο, ἀλλὰ εἶπε τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ.

Τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ὑπάρχουν. Μιλοῦν· ὄχι ὅμως στὶς αἰσθήσεις, ἀλλὰ στὴ νόηση· ἄλλοτε ἔντονα, ἄλλοτε συγκαλυμμένα κι ἄλλοτε πάλι, σιωποῦν. Γιατὶ, πῶς θὰ μποροῦσε κάποιος ν᾿ ἀποκαλύψῃ ὅσα δὲν ἀποκαλύπτονται;

Ὁ Τίμαιος, στὸν ὁμώνυμο Πλατωνικὸ διάλογο, ἀναφερόμενος στὴ δημιουργία τοῦ σύμπαντος καὶ τὸ δημιουργό, ἐπισημαίνει:

Τὸν μὲν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον καὶ εὑρόντα εἰς πάντας ἀδύνατον λέγειν. (Τίμαιος 28γ)

(Δηλαδή, τὸν δημιουργὸ καὶ πατέρα αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ σύμπαντος, καὶ νὰ τὸν βροῦμε εἶναι ἔργο μας, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ποὺ θὰ τὸν βρῇ εἶναι ἀδύνατον νὰ τὸν ἀποκαλύψῃ σὲ ὅλους).

ΔΗΛΩΣΗ

Κανένα εὐτελὲς ἤ ματαιόδοξο κίνητρο δὲν ὁδήγησε τὴ σκέψη μου, ξεκινῶντας αὐτὴ τὴ μεταφραστικὴ προσέγγιση.

Θέλοντας ν᾿ ἀποκτήσω τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν πληρέστερη ἀντί-ληψη τοῦ Συμποσίου, μετὰ ἀπὸ πολλὲς ἐπαναλήψεις, ἐξανάγκασα τὸν ἑαυτὸ μου νὰ προσεγγίσῃ τὸ ἀρχαῖο κείμενο, μὲ ὅποιες θυσίες κι ἂν ἀπαιτοῦσε αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα.

Ἡ ἄγνοιά μου, δὲν στάθηκε ἱκανὴ νὰ ἐμποδίσῃ μιὰ τόσο κοπιαστικὴ, ἀλλὰ καὶ τόσο ὡφέλιμη, τελικά, προσπάθεια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ

Τι περιέχει αυτή η σελίδα;
Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να πάρετε μία ελεύθερη μεταφραστική προσέγγιση στο ΣΥΜΠΟΣΙΟ του Πλάτωνα. Είναι μία ευγενική προσφορά του φίλου Γεωργίου Ι. Τσαΐνη (Τηλ. (281-212644) μέλους της Διεθνούς εταιρείας ελληνικής φιλοσοφίας.

Το κείμενο είναι σε μορφή εγγράφου του MS-Word και θα χρειαστείτε την γραμματοσειρά MgOldTimes UC Pol για να εμφανιστεί σωστά. Εάν δεν έχετε ήδη αυτή τη γραμματοσειρά, μπορείτε να την αποκτήσετε από αυτή τη σελίδα.

Λήψη του κειμένου.
Λήψη της γραμματοσειράς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ
ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΩΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ "ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ"
ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
(ἤ περὶ ἔρωτος)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ (172α -199γ)
Ὁ λόγος τοῦ Φαίδρου (178α - 180β)
Ὁ λόγος τοῦ Παυσανία (180γ - 185γ)
Ὁ λόγος τοῦ Ἐρυξίμαχου (185δ - 188ε)
Ὁ λόγος τοῦ Ἀριστοφάνη (189α - 193δ)
Ὁ λόγος τοῦ Ἀγάθωνα (194ε - 199γ)
Ὁ λόγος τοῦ Σωκράτη
Ὁ λόγος τοῦ Ἀλκιβιάδη, ἐγκώμιο γιὰ τὸν Σωκράτη
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ἡ κύηση κατὰ τὸ σῶμα
Ἡ κύηση κατὰ τὴν ψυχή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (206α-207α)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (206α-207α)

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ "ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ"

Σωκράτης. Γιὸς τοῦ Σωφρονίσκου καὶ τῆς μαίας Φαιναρέτης, ἔζησε τὸν 5ο αἰῶνα π.Χ. (470-399), παντρεύτηκε τὴν Ξανθίππη καὶ ἀπέκτησε τρεῖς γιούς, τοὺς Λαμπροκλῆ, Σωφρονίσκο καὶ Μενέξενο. Ἀνάλωσε ἀφιλοκερδῶς τὴ ζωὴ του στὴν ἐκπαίδευση τῶν Ἀθηναίων καὶ ἔμεινε ἀθάνατος γιὰ τὴ σοφία του. Μόνο λέξη θεϊκός, νομίζω ὅτι ἁρμόζει νὰ τοῦ ἀποδωθῇ. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἰσχυριζόταν ὅτι δὲν γνώριζε τίποτα, γνώριζε ἀκόμη καὶ τὴν μέρα τοῦ θανάτου του. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ ὄνειρο ποὺ ἀποκαλύπτει στὸν Κρίτωνα, στὸν ὁμώνυμο διάλογο τοῦ Πλάτωνα.

Τεκμαίρομαι δὲ ἔκ τινος ἐνυπνίου, ὅ ἑώρακα ὀλίγον πρότερον ταύτης τῆς νυκτός· .... Ἐδόκει τὶς μοι γυνὴ προσελθοῦσα καλὴ καὶ εὐειδὴς, λευκὰ ἱμάτια ἔχουσα, καλέσαι με καὶ εἰπεῖν· ὦ Σώκρατες ἤματί κεν τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἵκοιο (Κρίτων 14β)

(Καὶ αὐτὸ τὸ συμπεραίνω ἀπὸ κάποιο ὄνειρο, ποὺ ἔχω δεῖ λίγο πιὸ πρὶν αὐτὴ τὴ νύκτα· .... Μοῦ φάνηκε ὅτι μὲ πλησίασε κάποια γυναί-κα ὡραία καὶ εὐπαρουσίαστη, ντυμένη στ᾿ ἄσπρα, ποὺ μὲ φώναξε καὶ μοῦ εἶπε· Σωκράτη σὲ τρεῖς μέρες θὰ φτάσῃς στὴν εὔφορη γῆ τῆς Φθίας).

Καὶ πράγματι, τρεῖς μέρες ἀργότερα ἤπιε τὸ κώνιο.

Ἀριστόδημος ὁ Κυδαθηναῖος. Ἕνας μικρόσωμος, φτωχός καὶ πάντα ξυπόλητος Ἀθηναῖος, ποὺ ἔγινε γνωστὸς καὶ μόνο ἐπειδὴ συνήθιζε ν᾿ ἀκολουθῇ τὸν Σωκράτη. Παραβρέθηκε στὸ διάλογο σὰν ἀκροατὴς (καλεσμένος ἀπ᾿ τὸν ἴδιο τὸ Σωκράτη) καὶ διηγήθηκε τὰ γεγονότα τοῦ Συμποσίου στὸν Ἀπολλόδωρο.

Ἀπολλόδωρος. Γνωστὸς ἀπὸ τὴν παρουσία του, τόσο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δίκης τοῦ Σωκράτη, ὅσο καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ πίνει τὸ κώνιο. Τὰ γεγονότα τοῦ Συμποσίου τὰ γνωρίζει ἀπὸ τὴ διήγηση τοῦ Ἀριστόδημου, ἐπειδὴ τὴν περίοδο ποὺ ἔγινε τὸ Συμπόσιο, ἦταν πολὺ μικρὸς. Παρακολουθοῦσε μὲ ἐνθουσιασμὸ τὶς φιλοσοφικὲς ἀναλύσεις τοῦ Σωκράτη καὶ μάλιστα ἰσχυριζόταν, ὅτι ἀπὸ τὸτε ποὺ γνώρισε τὸν Σωκράτη, ἄρχισε νὰ ζῇ.

Φαῖδρος. Γνωστὸς κυρίως ἀπὸ τὸν ὁμώνυμο διάλογο τοῦ Πλάτωνα, στὸν ὁποῖο ὁ Σωκράτης ἐξετάζει τὴν ἔννοια τοῦ καλοῦ (δηλαδὴ τοῦ ὡραίου). Στὸ διάλογο Πρωταγόρας, ὁ Φαῖδρος συμμετέχει σὰν ἀκροατής, ἐνῶ στὸ Συμπόσιο, εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ θὰ ἐκφράσῃ τὸν ἔπαινό του γιὰ τὸν Ἔρωτα.

Παυσανίας. Γνωστὸς ἀπὸ τὸ διάλογο τοῦ Πλάτωνα Πρωταγόρας, ὅπου συμμετέχει σὰν ἀκροατής.

Ἐρυξίμαχος. Γιατρὸς κατὰ τὸ ἐπάγγελμα, γιὸς τοῦ Ἀκουμενοῦ, ἐπίσης γιατροῦ καὶ φίλου τοῦ Σωκράτη. Διακρινόταν γιὰ τὴν εὑρύτητα τῆς μόρφωσής του.

Ἀριστοφάνης. Ὁ πιὸ ἐπιφανὴς σατυρικὸς ποιητὴς τῆς ἀρχαιότητας. Ἔχει γράψει ἀρκετὲς κωμωδίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες σώθηκαν οἱ ἀκόλουθες: Ἀχαρνεῖς, Ἱππεῖς, Νεφέλες, Σφῆκες, Εἰρήνη, Ὄρνιθες, Λυσιστράτη, Θεσμοφοριάζουσες, Βάτραχοι, Ἐκκλησιάζουσες καὶ Πλοῦτος.

Ἀγάθωνας. Ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους δραματουργοὺς τοῦ 5ου π.Χ. αἰώνα. Γόνος πλούσιας καὶ ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας, ξεχώριζε γιὰ τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴ φιλομάθειά του. Στὸ σπίτι του παρέθεσε δεῖπνο στοὺς φίλους του γιὰ νὰ γιορτάσῃ τὴν πρώτη νίκη του στὴν τραγωδία, ποὺ ἔμεινε γνωστὸ ὡς Συμπόσιο.

Ἀλκιβιάδης. Διάσημος Ἀθηναῖος πολιτικὸς καὶ στρατηγός. Γιὸς τοῦ Κλεινία καὶ τῆς Δεινομάχης καὶ ἀνηψιὸς τοῦ Περικλῆ. Ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Σωκράτη καὶ διακρινόταν γιὰ τὸ κάλλος, τὴ γενναιό-τητα, τὴν εὐστροφία καὶ τὴ ρητορικὴ του δεινότητα. Ὅμως, ἡ φιλοδοξία, ἡ μεγαλομανία, τὸ θράσος καὶ ἡ ματαιοδοξία του, τὸν παρέδωσαν στὴν ἱστορία ὡς παράδειγμα "πρὸς ἀποφυγὴν".

... ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Θεωρῶ χρήσιμο νὰ παραθέσω ὡρισμένα στοιχεῖα τὰ ὁποῖα θὰ διευκολύνουν τὸν ἀναγνώστη νὰ κατανοήσῃ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐπιχειρεῖται ἡ μεταφραστικὴ προσέγγιση στὸ Συμπόσιο καὶ τοὺς λόγους ποὺ μὲ ὤθησαν σ᾿ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα.

Ὁ Ἀριστόδημος, ποὺ ἦταν παρὼν ὡς ἀκροατὴς στὸ Συμπόσιο, διηγήθηκε τὰ συμβάντα στὸν Ἀπολλόδωρο, ὁ ὁποῖος μὲ τὴ σειρὰ του τὰ ἀφηγεῖται σὲ φίλους του.

Ὡς ἐκ τούτου, ὁ Ἀπολλόδωρος ὑποχρεώνεται νὰ διευκρινίζει ποιὸς μιλᾶ σὲ ποιόν, ἐπεναλαμβάνοντας συνεχῶς τὶς φράσεις "αὐτὸς εἶπε", "ἐκεῖνος ἀπάντησε", κ.ο.κ., μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δυσχεραίνεται ἡ ἀνάγνωση.

Μὴ ἔχοντας ὁ ἴδιος προηγούμενη ἐμπειρία σὲ Πλατωνικούς δια-λόγους, μετὰ ἀπὸ πολλὲς ἐπαναλήψεις τοῦ συγκεκριμένου διαλόγου, θεώρησα χρήσιμο νὰ ξεχωρίσω τὰ οὐσιώδη καὶ σημαντικά ἀπὸ τὰ δευτερευόντως οὐσιώδη. Ἔτσι λοιπόν, στὰ κεφάλαια 1-20 ὅπου περιλαμβάνονται οἱ λόγοι ποὺ ἐξέφρασαν γιὰ τὸν Ἔρωτα τὰ πρόσωπα τοῦ διαλόγου Φαῖδρος, Παυσανίας, Ἐρυξίμαχος, Ἀριστο-φάνης καὶ Ἀγάθωνας, γίνεται περιληπτικὴ ἀναφορά. Στὸ λόγο τοῦ Σωκράτη (κεφ. 21-31) καὶ στὸ λόγο τοῦ Ἀλκιβιάδη (κεφ. 32 ἕως τὸ τέλος), γίνεται πλήρης ἀναφορά, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἀριθμητικῶν δεικτῶν τοῦ ἀρχαίου κειμένου (μὲ κάποιες ἀναγκαῖες ἀποκλίσεις). Ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ παίρνει τὸ λόγο ὁ Σωκράτης, γιὰ νὰ γίνῃ εὐχερέστερη ἀνάγνωση, μετατρέπω τὴν αὐθεντικὴ ἀφηγηματικὴ περιγραφὴ σὲ διάλογο τοῦ Σωκράτη μὲ τὸν Ἀγάθωνα, τὴ Διοτίμα καὶ τὸν Ἀλκιβιάδη, χωρὶς νὰ ἀλλοιώνεται ἀκρίβεια τῶν λεγομένων.

Ἡ μεταφραστικὴ προσέγγιση, γίνεται στὴν "καθομιλουμένη", μὲ διατήρηση καὶ τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος, ἐπιδιώκοντας νὰ κινήσῃ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ καθημερινοῦ ἀναγνώστη ποὺ δὲν ἔχει προηγούμενη ἐπαφὴ τόσο μὲ τοὺς Πλατωνικοὺς διαλόγους ὅσο καὶ μὲ προγενέστερες μεταφράσεις στὴν καθαρεύουσα, ὥστε νὰ ἐπιχειρήσῃ μιὰ πρώτη "ἀναγνωριστικὴ" προσέγγιση στὸ θέμα ποὺ πραγματεύεται ὁ διάλογος.

Γιὰ τὴν αὐθαιρεσία μου, θὰ πρέπει νὰ ζητήσω τὴ συγγνώμη τῆς φιλολογικῆς καὶ κατ' ἐπέκτασιν τῆς φιλοσοφικῆς κοινότητας, διευ-κρινίζοντας παράλληλα ὅτι δὲν ἐπιδιώκεται σύγκριση μὲ τὶς ὑπάρχουσες μεταφράσεις, στὶς ὁποῖες καλεῖται ὁ ἀναγνώστης νὰ ἀνατρέξῃ γιὰ μιὰ πληρέστερη καὶ πιὸ ἐμπεριστατωμένη μελέτη τοῦ διαλόγου. Αὐτὸς, ἐξ ἄλλου, εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ μὲ ἀπέτρεψε νὰ συμπεριλάβω τὸ ἀρχαῖο κείμενο στὴν παροῦσα ἐργασία.

Που είναι τα προϊόντα της ΜΑΤΖΕΝΤΑ;
Μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει ανοίγοντας τον κατάλογο ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΪΟΝ, στην κορυφή της σελίδας.
Μπορείτε να κάνετε κλικ στις εικόνες των συσκευασιών σε οποιαδήποτε σελίδα.
Από που μπορώ να προμηθευτώ τα προϊόντα της ΜΑΤΖΕΝΤΑ;
Από τα καταστήματα πώλησης λογισμικού (cd-rom) αλλά και από μεγάλα βιβλιοπωλεία (αναλυτικός κατάλογος καταστημάτων κατά περιοχή).
Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε ηλεκτρονικά οποιοδήποτε προϊόν από τη σελίδα των παραγελιών και να πληρώσετε με αντικαταβολή ή με πιστωτική κάρτα (ασφαλής σύνδεση).
Ψάχνετε κάτι και δεν μπορείτε να το βρείτε;
Αν πρόκειται για τεχνικό θέμα, δείτε τη σχετική σελίδα.
Αν πρόκειται για προϊόν δείτε τον κατάλογο των προϊόντων.
Για οτιδήποτε άλλο αξιοποιήστε τη δυνατότητα αναζήτησης μέσα σε αυτόν τον Δικτυακό τόπο. Γράψτε την/τις λέξεις κλειδιά και κάντε κλικ στην Αναζήτηση.
Επικοινωνία με τη ΜΑΤΖΕΝΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   |   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ   |   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

(c) 1989-2006 ΜΑΤΖΕΝΤΑ Ε.Π.Ε.